მუდმივი ბექლინკები აქტიური ქართული საიტებიდან

To begin customizing your site go to Appearance -> Customizer and select Theme Options. Here's you'll find custom options to help build your site.

Read More

გაშეარებები ქართულენოვან სოც-გვერდებსა და ჯგუფებში

To add a slider go to Theme Options -> Homepage and choose page slider. The slider will use the page title, excerpt and featured image for the slides.

Read More

Seo - ოპტიმიზაციის და Wordpress მოდულური კურსები

To add featured content go to Theme Options -> Homepage (Featured) and turn the switch on then add the content you want for each section.

Read More

გაეროს სტანდარტები (UNIDO) ბიზნეს გეგმის დასაწერად

გაეროს სტანდარტები (UNIDO) ბიზნეს გეგმის დასაწერად საგარეო სავაჭრო კლუბი – გაეროს სტანდარტები (UNIDO) ბიზნეს გეგმის შედგენისთვის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც სთავაზობს ბიზნეს დაგეგმვის სტანდარტებს ბიზნეს გეგმის სტრუქტურა UNIDO სტანდარტების მიხედვით: რეზიუმე ინდუსტრიისა და კომპანიის აღწერა მომსახურების (პროდუქტების) აღწერა გაყიდვები და მარკეტინგი წარმოების გეგმა ორგანიზაციული გეგმა ფინანსური გეგმა პროექტის ეფექტურობის შეფასება კომპანიის გარანტიები და რისკები აპლიკაციები რეზიუმე

Read More