მაღალმთიანი კულინარია

ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლო მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, თუმ­ცა სამ­წუ­ხა­როდ, ბევ­რი ქარ­თუ­ლი მთის კერ­ძი თან­და­თან “იკარ­გე­ბა” და მხო­ლოდ აქა-იქ თუა შე­მორ­ჩე­ნი­ლი.

AMBEBI.GE ჟურ­ნალ “გემ­რი­ე­ლის” მთა­ვარ რე­დაქ­ტორს ქე­თე­ვან ადე­იშ­ვილს მა­ღალმთი­ა­ნი რე­გი­ო­ნე­ბის 5 ყვე­ლა­ზე გემ­რი­ე­ლი კერ­ძის რე­ცეპ­ტის შე­სა­ხებ ესა­უბ­რა.

ჩვე­ნი რეს­პონ­დენ­ტის თქმით, ამ კერ­ძე­ბის და­სა­სა­ხე­ლებ­ლად მე­გობ­რებ­ში პა­ტა­რა გა­მო­კი­თხვაც ჩა­ა­ტა­რა და შე­დე­გი ასე­თია – ხინ­კა­ლი, ხა­ჭო­ერ­ბო, კუბ­და­რი, ჩო­ბან ყა­ურ­მა, რა­ჭუ­ლი ლორი. ამას გარ­და მთის კერ­ძე­ბი­დან ემა­ტე­ბა კა­ი­მა­ღი და ფხლო­ვა­ნე­ბი.

ხა­ჭო­ერ­ბო

ეს არის დამ­ბალ ხა­ჭო­სა და ერ­ბოს ნა­რე­ვი. დამ­ბა­ლი ხაჭო არის ხაჭო, რო­მელ­საც ფშავ­ში სპე­ცი­ა­ლუ­რი წე­სით აშ­რო­ბენ, შემ­დეგ კი­დე­ბენ ხის­გან დაწ­ნულ პა­ტა­რა სა­თავ­სო­ებ­ში – ჯო­ბა­ნებ­ში. ხა­ჭოს მა­სის­გან აკე­თე­ბენ 300-გრა­მი­ან გუნ­დებს, ეს რომ და­იწ­რი­ტე­ბა, მი­ი­ღე­ბენ გუნ­დებს, რო­მელ­საც ხე­ლით ზე­ლენ და დე­ბენ ამ ძო­ბა­ნებ­ში და აშ­რო­ბენ, გაშ­რო­ბის შემ­დეგ კი ქოთ­ნებ­ში დე­ბენ და თავ­სა­ხურს აფა­რე­ბენ. მის დალ­ბო­ბას თვე-თვე­ნა­ხე­ვა­რი სჭირ­დე­ბა და ამი­ტომ ეძა­ხი­ან დამ­ბალ ხა­ჭოს, იკი­დებს ობს და ეს ობი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის ძა­ლი­ან სა­სარ­გებ­ლოა. რაც შე­ე­ხე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლად ხა­ჭო­ერ­ბოს, ამ დამ­ბალ ხა­ჭოს ჩათ­ლი­ან, ერ­ბო­ში ად­ნო­ბენ და პურ­თან ერ­თად მი­ირ­თმე­ვენ.

ხინ­კა­ლი

ქარ­თულ რე­ა­ლო­ბა­ში ფშა­ურ კერ­ძად ით­ვლე­ბა და შემ­დეგ არის გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს და­ნარ­ჩენ მთი­ა­ნეთ­ში. არის კი­დევ სა­უ­ბა­რი, რომ ხინ­კა­ლი შე­იძ­ლე­ბა მონ­ღო­ლებს შე­მო­ე­ტა­ნათ. ხინ­კალ­ზე სულ­ხან-სა­ბას სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი გან­მარ­ტე­ბა აქვს გა­კე­თე­ბუ­ლი. ის ამ­ბობს, რომ ეს არის დუ­მის შაშ­ხი, თუმ­ცა რომ და­ფიქ­რდე ამ ყვე­ლა­ფერს სა­ერ­თოდ არა­ნა­ი­რი კავ­ში­რი არ აქვს. ჩი­ნუ­რი ხინ­კა­ლი რომ ნა­ხოთ, მა­საც ზუს­ტად ანა­ლო­გი­უ­რი ფორ­მა აქვს, უბ­რა­ლოდ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბა და მო­ხარ­შვის პრინ­ცი­პი აქვს.

ხინკალი მთი­ან მხა­რე­ში დიდ რი­ტუ­ა­ლებს უკავ­შირ­დე­ბა. არ არ­სე­ბობს სა­დღე­სას­წა­უ­ლო სუფ­რა ხინ­კლის გა­რე­შე. უშუ­ა­ლოდ ფშავ­ში ხინ­კლის რამ­დე­ნი­მე სა­ხე­ო­ბა არ­სე­ბობს და ძი­რი­თა­დი გან­მას­ხვა­ვე­ბე­ლი ნი­შა­ნი მათი შე­მად­გენ­ლო­ბაა. ბუ­ნებ­რი­ვია, ცომი წყლი­თა და ფქვი­ლით კეთ­დე­ბა. ზოგი აკე­თებს ხა­ჭოს ფარშს, თუმ­ცა ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი ხორ­ცი­ა­ნი ფარ­შია. ხორ­ცი­ან ფარშში ორი ვა­რი­ან­ტია, აუ­ცი­ლე­ბე­ლი და­ნა­მა­ტია მა­რი­ლი, პილ­პი­ლი, ხახ­ვი და ამას­თან ერ­თად უმა­ტე­ბენ ბე­გ­ქონ­და­რას, რო­მე­ლიც ბარ­ში ჩა­ნაც­ვლე­ბუ­ლია ძი­რით, ან უმა­ტე­ბენ პიტ­ნას, რო­მე­ლიც სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბულ გე­მოს აძ­ლევს.

კუბ­და­რი

ხინკალი კუბ­და­რი სვა­ნუ­რი სამ­ზა­რე­უ­ლოს დე­ლი­კა­ტე­სია. ის ფაქ­ტობ­რი­ვად პუ­რის ცო­მი­სა და ხორ­ცის ფარ­შის­გან მომ­ზა­დე­ბუ­ლი .წ. ხა­ჭა­პუ­რია. აქვე გე­ტყვით, თუ რა­ტომ აქვს ლო­ბი­ანს, ხა­ჭა­პურს, კუბ­დარს და ცო­მე­უ­ლო­ბას მრგვა­ლი ფორ­მა. ყვე­ლა­ფე­რი წარ­მარ­თუ­ლი მზის კულ­ტი­დან მო­დის, მას აქვს მრგვა­ლი ფორ­მა და ამას უკავ­შირ­დე­ბა ქარ­თუ­ლი ხა­ჭა­პუ­რის და მსგავ­სი ცო­მე­უ­ლის მრგვა­ლი ფორ­მე­ბი.

კუბ­და­რი შემ­დეგ­ნა­ი­რად მზად­დე­ბა: მზად­დე­ბა სა­ფუ­ა­რი­ა­ნი ცომი, ხორ­ცი არ უნდა იყოს ბე­ბე­რი სა­ქონ­ლის ან ღო­რის იმი­ტომ, რომ ის ნა­ხე­ვა­რი სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში უნდა და­ი­კე­პოს ხე­ლით სა­ნე­ლებ­ლებ­თან – ნი­ორ­თან და გიც­რულ­თან ერ­თად, რო­მე­ლიც ერ­თგვა­რი ბე­გ­ქონ­და­რაა. უნდა და­ი­ზი­ლოს ხე­ლით, რომ არო­მა­ტი კარ­გად გა­უჯ­დეს.

ხორცს, ხე­ლით აზელ­ვის შემ­დეგ ცომ­ში დე­ბენ. ჯერ ზე­მო­დან აცხო­ბენ ტა­ფა­ზე, შემ­დეგ უკვე ღუ­მელ­ში დგა­მენ. მთე­ლი სა­ოც­რე­ბა ის არის, რომ ხორ­ცი ას­წრებს გა­მო­ცხო­ბას იმი­ტომ, რომ ცომი შე­და­რე­ბით მა­გა­რია და თან ბო­ლომ­დე არ უნდა აფუვ­დეს, ამი­ტომ გა­მო­დის უფრო ხრა­შუ­ნა და გულ­სარ­თი მთლი­ა­ნად დარ­ბი­ლე­ბუ­ლია, ძა­ლი­ან გემ­რი­ე­ლია.

სხვა­თა­შო­რის სვა­ნებს აქვთ კი­დევ ერთი წესი, კუბ­დარს ნაკ­ვერ­ჩხალ­ზე აცხე­ლე­ბენ და ნაკ­ვერ­ჩხალ­ზე გა­ცხე­ლე­ბუ­ლი კუბ­და­რი ძა­ლი­ან გემ­რი­ე­ლია.

ჩო­ბან ყა­ურ­მა

ჩო­ბან ყა­ურ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ა­ნეთ­შიც არის გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი და იცი­ან ჩრდი­ლო­ეთ კავ­კა­სი­ა­შიც. “ჩო­ბან” თურ­ქუ­ლი სი­ტყვაა და მწყემსს ნიშ­ნავს. ფაქ­ტობ­რი­ვად, ეს მწყემ­სუ­რი ყა­ურ­მაა.

ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო მისი მომ­ზა­დე­ბის პრო­ცე­სია, თუ რო­გორ აკე­თე­ბენ მწყემ­სე­ბი ამ კერძს: ამო­თხრი­ან ორ­მოს და ხორ­ცით სავ­სე გუ­დას მო­ა­თავ­სე­ბენ ორ­მო­ში, გა­და­ა­ფა­რე­ბენ მი­წას, ზე­მო­დან და­ან­თე­ბენ ცე­ცხლს და კერ­ძი ქვე­ვით მი­წა­ში მზად­დე­ბა, გა­მო­დის რა­ღაც უგემ­რი­ე­ლე­სი კერ­ძი.

რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ნე­ლებ­ლებს, მწყემსს იმ მო­მენ­ტში რა უნდა ჰქონ­დეს, ეს იქ­ნე­ბა მა­რი­ლი, ნი­ო­რი, შე­იძ­ლე­ბა ვე­ლის პიტ­ნა და­ა­მა­ტოს და ძი­რი­თა­დი ტექ­ნო­ლო­გია ეს არის. სხვა­თა­შო­რის ჩო­ბან ყა­ურ­მა სხვა ქვეყ­ნებ­შიც არის გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი.

რა­ჭუ­ლი ლორი

მისი მომ­ზა­დე­ბაც ფაქ­ტობ­რი­ვად, მთე­ლი რი­ტუ­ა­ლია იმი­ტომ, რომ ნამ­დვი­ლი რა­ჭუ­ლი ლორი ექ­ვსი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მზად­დე­ბა.

ლო­რის მომ­ზა­დე­ბა ღო­რის გაზ­რდი­დან იწყე­ბა, რად­გან უნდა იყოს სწო­რად გაზ­რდი­ლი ღორი, რომ ჰქონ­დეს შე­სა­ბა­მი­სი ხორ­ცი. თუ ის ნამ­დვი­ლად რა­ჭუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ი­თაა გა­მოყ­ვა­ნი­ლი, ძა­ლი­ან ძვი­რია იმი­ტომ, რომ დრო­საც მო­თხოვს, შრო­მა­საც, პრო­დუქ­ტიც მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის უნდა იყოს. რაჭ­ვე­ლე­ბი ამ ლორს ლო­ბი­ან­შიც ამა­ტე­ბენ, ლო­ბი­ო­შიც, მათ­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი პრო­დუქ­ტია, მაგ­რამ ძი­რი­თა­დად სა­დღე­სას­წა­უ­ლო.

რო­დე­საც რა­ჭა­ში ღორს დაკ­ლა­ვენ, დამ­დუღ­რა­ვენ, გა­ა­სუფ­თა­ვე­ბენ, ამო­აც­ლი­ან გულ-ღვიძლს, ყვე­ლა ნა­წილს დაჭ­რი­სას ამა­რი­ლე­ბენ. შე­ბოლ­ვის პრო­ცე­სი ძა­ლი­ან ხან­გრძლი­ვია, გა­მოყ­ვა­ნილ ხორცს ძი­რი­თა­დად სა­დღე­სას­წა­უ­ლოდ მი­ირ­თმე­ვენ ხოლ­მე.

კი­დევ ორი, მთა­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი და გემ­რი­ე­ლი კერ­ძია – კა­ი­მა­ღი და ფხლო­ვა­ნე­ბი. კა­ი­მა­ღი ახალ­მოხ­დი­ლი ნა­ღე­ბია, რო­მელ­შიც იდე­ბა ახა­ლი, დაფშვნი­ლი ყვე­ლი. ეს არის აჭა­რუ­ლი კერ­ძი, თუმ­ცა გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია მცხე­თა-მთი­ა­ნეთ­შიც.

რაც შე­ე­ხე­ბა ფხლო­ვა­ნებს, ის ფაქ­ტობ­რი­ვად, მხლის ხა­ჭა­პუ­რა. ზოგი აკე­თებს ჭარხლით და ჭახ­რა­კი­ნებს უწო­დებს, ზოგი კი ის­პა­ნა­ხით ან მინ­დვ­რის მხა­ლე­უ­ლით. მომ­ზა­დე­ბის რამ­დე­ნი­მე ვა­რი­ან­ტი არ­სე­ბობს, ერ­თია, რომ უმად დაჭ­რილ მხალს ურე­ვენ გა­ხე­ხილ ყველ­ში, მე­ო­რე, როცა მო­შუ­შულ ხახვს უმა­ტე­ბენ და ცომ­ში მხო­ლოდ ბა­ლა­ხე­უ­ლი იდე­ბა. სა­ბო­ლოო ჯამ­ში უმად ჩა­დე­ბუ­ლი მხა­ლი უფრო გემ­რი­ე­ლია.

წყარო: https://www.ambebi.ge/article/140190-5-qvelaze-gemrieli-kerzis-recepti-sakartvelos-magalmtiani-regionebidan/