Monthly Archives: დეკემბერი 2020

თაფლის წარმოება-რეალიზაციის ბიზნეს-გეგმის შედგენა 577 235 400

თაფლი ყველას უყვარს, მაგრამ ხარისხიანი თაფლის შეძენა პრობლემატურია. უმეტესობა ამას შინაურებში ცდილობს, რადგან მაღაზიებში ხარისხიანი პროდუქცია ცოტაა და ისიც მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის სავაჭრო ობიექტებში. შეგიძლიათ დაიწყოთ ბიზნესი, რომლის იდეა მომხმარებლისთვის ხარისხიანი თაფლის მიწოდება იქნება. ამ ბიზნესის დასაწყებად ნუ იფიქრებთ სკების ყიდვაზე, ადგილის მოძიებასა და თაფლის წარმოებაზე. თუ მოაგროვებთ სხვადასხვა სახეობის, ხარისხიან თაფლს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში,

Read More

მარწყვვის სათბურის ბიზნეს-გეგმის მომზადება 577 235 400

მარწყვის მოყვანა სახლის პირობებში უცხოეთში საკმაოდ გავრცელებული ბიზნესია მარწყვის სახლში მოყვანა. ეს საკმაოდ მარტივი გასაკეთებელია, არც საწყისი ფინანსები ესაჭიროება ბევრი და ადგილსაც მცირეს იკავებს. არსებობს სხვადასხვა მეთოდოლოგია მარწყვის მოყვანისა. ერთ-ერთს მოკლედ გიამბობთ აქ: პირველ რიგში, საჭიროა რამდენიმე კვადრატული მეტრი ფართი, სადაც შეძლებთ ოთახის ტემპერატურის შენარჩუნებას: ეს შეიძლება იყოს ოთახი, გარაჟი, სხვენი… განოყიერებული მიწა იყრება პოლიეთილენის

Read More

მეღორეობის ფერმის ბიზნეს-გეგმის შედგენა 577 235 400

მეღორეობას დიდი სამეურნეო-სამრეწველო მნიშვნელობა აქვს, ღორის  მოშენება: ხორცის, ქონის, ტყავის, ჯაგრისა და სხვა პროდუქტების მისაღებად უაღრესად მნიშვნელოვანია, როგორც ფერმერისთვის, ისე მომხმარებლისთვის. მაღალნაყოფიერება, მაკეობის ხანმოკლე პერიოდი, მალმწიფადობა საშუალებას იძლევა ერთი ნეზვიდან წელიწადში 5 ტ-მდე ხორცი მივიღოთ, გასუქებული 6-7 თვის ბურვაკის ცოცხალი მასა 90-100 კგ აღწევს. 100 კგ ცოცხალი მასის ნაკლავი საშუალოდ 52-60%-მდე ხორცს და 38%-მდე ქონს შეიცავს. ღორის

Read More

როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა ?

ძვირფასო მეგობრებო აქ შევეცდები ამომწურავი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ბიზნეს გეგმის შესახებ, ხშირად ბევრი ადამიანი თვლის, რომ ბიზნეს გეგმის დაწერა დროის კარგვაა და რა საჭიროა იმის დაწერა ფურცელზე, რაც ისედაც ვიცით, მაგრამ ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ, რადგან ბიზნეს გეგმის წერის პროცეში შეიძლება აღმოვაჩინოთ სრულიან სხვა სურათი იმასთან შედარებით რასაც ვფიქრობდით, ამიტომ ბიზნესის დაწყება გეგმის გარეშე იმთავითვე განაპირობებს

Read More

რისგან შედგება ბიზნეს-გეგმა

  ნებისმიერი შემოთავაზებული ბიზნეს გეგმის ფორმა იძლევა მხოლოდ ზოგად წარმოდგენას. ყოველ ბიზნესს კი აქვს თავისებურებანი. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება არსებობდეს ყოველი შემთხვევისათვის გამოსადეგი რაღაც სტანდარტული გეგმა. არსებობს ნებისმიერი ბიზნეს გეგმის შედგენის ერთი პრინციპი: ის ყოველთვის უნდა იყოს მოკლე. მართალია, ზოგჯერ პრობლემის ადეკვატურად ასახსნელად საჭიროა, უფრო ვრცელი მასალა, მაგრამ ამავე დროს მკითხველს არ უნდა შეუნელდეს ინტერესი,

Read More

როგორ შევადგინო ბიზნეს-გეგმა ? შესადგენად ვის მივმართოთ 577 235 400

როგორ შევადგინო ბიზნეს-გეგმა? რისთვის არის საჭირო ბიზნეს-გეგმა? ● ბიზნეს-გეგმის შედგენა დაგეხმარებათ წინასწარ განსაზღვროთ თქვენი სამოქმედო გეგმა ბიზნესის განხორციელებისთვის; ● ბიზნეს-გეგმა მოიცავს ბიზნესის დაწყებისთვის საჭირო იმ მიმართულებებსა და პრიორიტეტებს, რომლებიც მიღწევადი უნდა იყოს მომდევნო 3-5 წლის განმავლობაში; ●ბიზნეს-გეგმის შექმნით საშუალება გეძლევათ ობიექტურად და კრიტიკულად შეხედოთ თქვენს ბიზნესს; ● მიმდინარე ბიზნეს-გეგმა წარმოადგენს სამოქმედო ინსტრუმენტს, რომელიც გეხმარებათ მართოთ

Read More

ბიზნესი და მეწარმეობა

ბიზნესი და მეწარმეობა თანამედროვე საზოგადოებაში ნებისმიერი ადამიანი ამა თუ იმ ფორმით დაკავშირებულია ბიზნესთან . ზოგი თავად ქმნის ბიზნესს , ზოგი კი მოიხმარს მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციას . ბიზნესი ეს არის კანონიერი გზით მოგების მიღების მიზნით განხორციელებული სამეწარმეო საქმიანობა , ხოლო ბიზნესმენი ინგლისური წარმოშობის სიტყვაა და პირდაპირი გაგებით `საქმიან ადამიანს ნიშნავს . ყოველგვარი საქმიანობა არ შეიძლება

Read More

შეიქმნენით ფიჭვის ინტერიერი და ექსტერიერი და ისუნთქთ ჟანგბადი

https://evrovagonka.ge/konsultatsia/fichvi-dakhasiateba-da-tvisebebi ტყეში, ნესტიან მიწაზე, გულაღმა გართხმული, დიდრონ ფიჭვებს ავცქეროდი, რომლებიც თავის სიდიადეში უფრო და უფრო მარწმუნებდნენ. ფიჭვი უნიკალურ ხეთა რიგს მეკუთვნება. ამის მიზეზი კი მისი არაერთი სასარგებლო თვისებაა.  ამ თვისებების ნუსხა არც ისე მცირეა. ფიჭვი მარადმწვანე წიწვვანი ხეა. სიმაღლით 40 მ-მდე იზრდება. მსოფლიოში ფიჭვისებრთა ოჯახი  100-მდე სახეობას  აერთიანებს. საქართველოში კი გავრცელებულია ოთხი სახეობა: კავკასიური ფიჭვი ანუ

Read More

ნაძვი

ნაძვი ნაძვი (ლათ. Picea) — წიწვოვან მცენარეთა გვარი ფიჭვისებრთა ოჯახისა. ნაძვი მარადმწვანე ტანმაღალი (20–50 მეტრი) ხეა. წიწვები მეტწილად ოთხწახნაგოვანი აქვთ, იშვიათად ბრტყელი და წაწვეტებული. ერთსახლიანი მცენარეა. აერთიანებს 40–მდე სახეობას, რომლებიც გავრცელებულია ევროპაში, აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. საქართველოში გავრცელებულია მხოლოდ ერთი სახეობა — აღმოსავლური ნაძვი (ლათ. Picea orientalis). გავრცელებულია უმთავრესად დასავლეთ საქართველოსა და ბორჯომის ხეობაში, აღმოსავლეთით მისი გავრცელების საზღვარი მიჰყვება კავკასიონის მთავარ ქედს შავი არაგვის ხეობამდე და სამხრეთ მთიანეთს თბილისის მერიდიანამდე. იზრდება ზღვის დონიდან 2200–2300 (2400) მეტრამდე,

Read More

ფიჭვი

ფიჭვი ფიჭვი (ლათ. Pínus) — მარადმწვანე წიწვოვანი ხეების, იშვიათად გართხმული ბუჩქების გვარი ფიჭვისებრთა ოჯახისა. მათი სიმაღლე 1,5—50 მ, იშვიათად 75 მ (Pinus lambertiana, ჩრდილოეთ ამერიკაში) აღწევს. ახალგაზრდა ხის ვარჯი კონუსურია, ხნიერისა — მომრგვალო, ქოლგისმაგვარი. ქერქი ღეროზე სქელი და ღრმად დაშაშრული აქვს, ახალგაზრდა ტოტებზე კი თხელ ფირფიტებად იქერცლება. დამოკლებულ ყლორტებზე ორ-ორი, სამ-სამი ან ხუთ-ხუთი წიწვია ერთად (გამონაკლისია კალიფორნიული ერთწიწოვანი ფიჭვი Pinus monophylla). წიწვს იცვლის 2—3 წელიწადში ერთხელ. მდედრობითი გირჩა მწიფდება მეორე

Read More