პულსოქსიმეტრიის მეთოდის საფუძვლები

პულსოქსიმეტრიის მეთოდის საფუძვლები

სუნთქვის ფიზიოლოგიაში მიღებულია ორი ძირითადი პროცესის გამოყოფა: უჯრედული (ქსოვილის) სუნთქვა და გარე სუნთქვა (გაზების გაცვლა) .

უჯრედული სუნთქვა არის პროცესი, რომლის დროსაც ენერგია გამოიყოფა უჯრედში ნახშირწყლებიდან, ცხიმებიდან და ცილებიდან .გარეგანი სუნთქვა ორგანიზმს ჟანგბადს აწვდის ორგანული ნივთიერებების ბიოლოგიურ დაჟანგვაში (ანუ უჯრედული სუნთქვის პროცესში) და ორგანიზმიდან ამ დაჟანგვის პროდუქტის – ნახშირორჟანგის ამოსაღებად. ამრიგად, არტერიული სისხლი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც კავშირი გარე და შინაგან სუნთქვას შორის. არტერიული სისხლის აირის შემადგენლობა ასახავს გარე სუნთქვის ეფექტურობას და არაპირდაპირი გზით მიანიშნებს ქსოვილოვანი ჰიპოქსიის განვითარების რისკზე. ამ პოზიციების საფუძველზე ირკვევა არტერიული სისხლის გაზების შემადგენლობის შეფასების დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა. ინგლისელმა ფიზიოლოგმა ჯონ სკოტ ჰალდანმა 20 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო ალვეოლური გაზისა და არტერიული სისხლის გაზის შემადგენლობის შესწავლა

1940 წელს პირველი ჰემოქსიმეტრი შეიქმნა ფრენის დროს მფრინავებში ჰიპოქსემიის დასადგენად. შემუშავებული მოწყობილობა რთული იყო და საჭიროებდა კომპლექსურ მოვლას. ეს გარემოებები იყო ჰემოქსიმეტრების კლინიკურ პრაქტიკაში შეზღუდული გამოყენების მიზეზი. ტექნოლოგიების განვითარებამ უკვე 1975 წელს შესაძლებელი გახადა ბაზარზე პირველი მობილური არაინვაზიური პულსის ოქსიმეტრი, რომელიც საშუალებას იძლევა გრძელვადიანი მონიტორინგი გაუწიონ ჰემოგლობინის გაჯერებას  არტერიულ სისხლში ჟანგბადთან. პულსის ოქსიმეტრიის მეთოდი ემყარება ორ ძირითად ფიზიოლოგიურ მოვლენას: ჰემოგლობინის შესაძლებლობა, დამოკიდებულია მის ჟანგბადობაზე, სხვადასხვა ხარისხში, შთანთქას გარკვეული ტალღის სიგრძის შუქი, როდესაც ეს შუქი გადის ქსოვილის ადგილზე (ოქსიმეტრია).

არტერიული სისხლის ჰიპოქსემიის განვითარების პათოფიზიოლოგიური მექანიზმები.

ჰიპოქსემიის შემდეგი ძირითადი მიზეზები არსებობს

ფილტვის ჰიპოვენტილაცია, აპნოე;

ჩასუნთქულ ჰაერში ჟანგბადის შემცველობის შემცირება;

სისხლის შუნტირება მცირე წრეში,

ფილტვის ცალკეულ ზონებში სავენტილაციო-პერფუზიული კოეფიციენტების დარღვევა;

ჟანგბადის დიფუზიის დარღვევა ალვეოლებიდან ფილტვის კაპილარებიდან სისხლში;

გაზრდილია ჟანგბადის ექსტრქცია არტერიული სისხლიდან.