თაფლის წარმოება-რეალიზაციის ბიზნეს-გეგმის შედგენა 577 235 400