მეღორეობის ფერმის ბიზნეს-გეგმის შედგენა 577 235 400