ავტოსამრეცხაოს ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400

ავტოსამრეცხაო

ქალაქებსა და სხვა დასახლებულ პუნქტებში ავტომობილების რიცხვი შეუქცევადად იზრდება. ამასთან დაკავშირებით კი იზრდება ყველა იმ მომსახურებაზე მოთხოვნა, რომელიც დაკავშირებულია ავტომობილებთან. ბიზნესმენები სულ უფრო ხშირად აქცევენ ყურადღებას მანქანებთან დაკავშირებულ ბიზნესს: ავტოსერვისი, ავტოსამრეცხაო, ბენზინგასამართი სადგურები.

ავტოსამრეცხაოს პერსპექტივები დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, რომელთა შორის შეიძლება დავასახელოთ მაგალითად – მომსახურების დონე, როგორც ქვეყნის შიდა, ისე უცხოური ავტომობილების მომსახურების შესაძლებლობა, დამატებითი მომსახურებების არსებობა და მათი სპექტრი.

ეს არის ბიზნესი, სადაც ცოტა სპეციფიკაა. მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორებია არჩეული რაინოს სიცოცხლისუნარიანობა და ირგვლივ კონკურენტების არარსებობა.

ავტოსამრეცხაოების ტიპი

ავტოსამრეცხაოს ტიპის განსაზღვრა უმჯობესია მოხდეს დაგეგმვის სტადიაში, რადგანაც მასზეა დამოკიდებული ჩანადების და მოგების მოცულობა.

მანქანების სამრეცხაო იყოფა:

  • მობილური
  • ხელის
  • ავტომატური

მობილური სამრეცხაო – პოპულარულას განვითარებადი და სწრაფად მზარდი მიმართულებაა. საბაზისო ჩანადებს მოითხოვს არც თუ ისე ბევრს, თანამედროვე სარეცხი საშუალებები კი ძალიან ხარისხიანი მომსახურების ჩატარების საშუალებას იძლევა.

ხელის სამრეცხაო იყოფა:

  • უკონტაქტო
  • კონტაქტური

პირველი ტიპის დროს წყლის და სარეცხი საშუალებების მიწოდება ხდება მოწყობილობების საშუალებით, მომსახურე პერსონალი მხოლოდ აკონტროლებს პროცესს.

მეორე ტიპის დროს მანქანას რეცხავს ადამიანი. ეს ავტოსამრეცხაოს ყველაზე იაფი და გავრცელებული ტიპია. თუმცა დღეისათვის ის კარგავს აქტუალურობას. სამრეცხაოზე მანქანის დიდი დროით შეყოვნება არ არის გამართლებული. გარდა ამისა, არააკურატულ მოქმედებას შეუძლია გამოიწვიოს ავტომობილის კორპუსის დაზიანება.

ავტომატური სამრეცხაოები შეიძლება იყოს:

  • პორტალური
  • გვირაბული

პორტალური სამრეცხაოები ისე მოწყობილი, რომ მანქანის გასწვრივ მოძრაობს ავტომატიზირებული თაღოვანი კონსტრუქცია, რომელიც წმენდს კორპუსს მაღალი წნევის ან ჯაგრისების საშუალებით.

გვირაბულ სამრეცხაოებში პროცესი ორგანიზებულია საწინააღმდეგო სახით: აქ მანქანა მოძრაობს ტრანსპორტულ ზოლზე სარეცხი აგრეგატების გასწვრივ.

ავტომატური სამრეცხაოები კარგია იმით, რომ საშუალებას იძლევა გაკეთდეს პერსონალის ეკონომია. სამრეცხაოს ნორმალური მუშაობისთვის საკმარისი იქნება მხოლოდ ორი ადამიანი. თუმცა მნიშვნელოვანი ხარჯების გაკეთება იქნება საჭირო აღჭურვილობის შესაძენად და შენობის ასაშენებლად ან გადასაგეგმარებლად, ვინაიდან ხშირად არსებული ნაგებობა არ შეესაბამება ავტომატური სამრეცხაოსთვის საჭირო აღჭურვილობას.