ბრონქული გამავლობის დარღვევა

ბრონქული გამავლობის დარღვევა ანუ ბრონქოობსტრუქციის სინდრომი

ბრონქოობსტრუქცია განპირობებულია სასუნთქი გზების შევიწროებით, რომელის მიზეზია ერთი მხრივ სასუნთქი გზების კედლის შეშუპება, მეორეს მხრივ სასუნთქ გზებში ლორწოს ჰიპერსეკრეცია, რომელთა შედეგადაც ადგილი აქვს სასუნთქი მუსკულატურის და ბრონქების სპაზმს. ამ სინდრომისათვის დამახასიათებელია ხშირი შეტევითი ხასიათის ხველა, ექსპირაციული ქოშინი, გაძნელებული დისტანციაზე მოსასმენი მსტვინავი ხასიათის სუნთქვა, სუნთქვაში დამხმარე კუნთების მონაწილეობა, ზოგ შემთხვევაში ციანოზი, წებოვანი ნახველი.

ობიექტურად: პალპაციით – გულმკერდის კედლების რიგიდობა, გულმკერდის ბგერითი ხმიანობის დაქვეითება, პერკუსიით – ფილტვის ქვედა საზღვრის გადიდება, შედარებითი პერკუსიით – კოლოფისებური ხმიანობა, აუსკულტაციით – მრავლობითი მსტვინავი მშრალი და სველი ხიხინი ორივე მხარეს. რენტგენოლოგიურად – ფილტვის ქსოვილის გამჭვირვალობის დაქვეითება, სისხლძარღვოვანი სურათის გაძლიერება. სისხლში – ზომიერი ლეიკოციტოზი მსუბუქი მარცხნივ გადახრით.

ფუნქციური გამოკვლევის დროს ფსტ-ს და ტიფნოს კოეფიციენტის დაქვეითება, პიკფლოუმეტრიით ფორსირებული ამოსუნთქვის სიჩქარის დაქვეითება. რა არის ბრონქოობსტრუქციის მიზეზი, რა არის სუნთქვა საერთოდ? სუნთქვის შეფერხება ხომ არ არის უსაფრთხოების განცდის დაკარგვა?

ნორმალურად სუნთქვა ორი ფაზისაგან შედგება (მათ შორის პაუზა არსებობს? აქ ხომ არ არის პრობლემა?) ჩასუნთქვა ამოსუნთქვა, მიღება გაცემა, დიალოგი – მოსმენა პასუხი, დღევანდელი საზოგადოების ძირითადი პრობლემა – ლაპარაკის ჩანაცვლება მედიით, მომსმენი და მოლაპარაკე საზოგადოების განცალკევება ხომ არ არის პრობლემის სათავე, რამეთუ სწორ მეტყველებაში ყალიბდება ჯანმრთელი რიტმული სუნთქვა.

ბრონქოსპაზმი შეიძლება ტირილის და ყვირილის სცენას შევადაროთ, როგორც ტირილის ეპიზოდი გაივლის (შეშუპება, სპაზმი) ასევეა ბრონქოსპაზმიც – ეს არის დიდი ხნის დაგროვილის განტვირთვა.

ბრონქოობსტრუქციული დაავადება შეიძლება მიმდინარეობდეს ჭარბი აღმშენებლობით ან ჭარბი დაშლით (ანთება, ალერგია).

პირველი ტიპი – ჭარბი აღმშენებლობის დროს ნივთიერებათა ცვლის პოლუსი გადანაცვლებულია რიტმულ სისტემაში, ყველგან ნივთიერებათა ცვლაა, თვით ძვლებშიც კი, ასეთი ბავშვები არიან თბილები, მრგვალები, მიდრეკილნი მაღალი ტემპერატურისკენ, უჭირთ კონცენტრაცია – არიან ინტელექტუალურად შენელებული, ეთერული ძალები მოუთოკავია, ასტრალური სუსტი.

მეორე ტიპი – სუსტი აღმშენებლობა წარბი მაფორმირებელი ძალები, თხელი ნატიფი კიდურებით, ჭარბად ინტელექტუალურები, ადრე მწიფდებიან, ადრე იწყებენ წერას, კითხვას, ლაპარაკს, მაგრამ ძალზედ უწირთ გარემოში ცვლილებებზე შეგუება, მცირე მოთხოვნილება აქვთ საკვებზე, სულ ორ – სამ საკვებს აღიარებენ. ასტრალური სხეული ძლიერია, ეთერული სუსტი, აქვთ შიში შფოთი დაურწმუნებლობა – იშვიათად ემართებათ სიცხიანი დაავადებები.

ძალიან მნიშვნელოვანია ანამნეზში მშობლების არასწორი ურთიერთმიმართება, მამის ნეგატიური როლი, ჭარბი, მაგრამ სითბოსმოკლებული მზრუნველობა. სიცივის შეჭრა სითბურ ორგანიზაციაში რაც არის ალერგიის უხშირესი მიზეზი. მკურნალობა – კლასიკური მედიცინის მხრიდან, სიმპტომატურია: ინჰალაციური ხანმოკლე მოქმედების ბრონქოდილატატორები ან ქოლინერგული საშუალებები, ბაქტერიული ინფექცის თანდართვისას ანტიბიოტიკოთერაპია.

ანთროპოსოფიული თვალსაზრისით: ამ ორი ტიპის გათვალისწინებით მიდგომა განსხვავებულია.

პირველი ტიპის დროს: Aconit/Brynia, Bronchi/plantago, Apis/Belladona, Gencydo 1%, 5%.

მეორე ტიპის დროს: Cuprum aceticum comp, Tabacum D4, Petasites cum Querko, Petasites cum Veronika, Stibium arsenikosum.

ორივე ტიპის დროს ვიყენებთ: Cuprum/Tabacum-ის ინჰალაციას.