სისხლის ჟანგბადის გაჯერების მონიტორინგის მეთოდი და მნიშვნელობა განმარტება

ადამიანის სხეულის მეტაბოლური პროცესი არის ბიოლოგიური დაჟანგვის პროცესი და მეტაბოლურ პროცესში საჭირო ჟანგბადი რესპირატორული სისტემის მეშვეობით შედის ადამიანის სისხლში, ერთვისება ჰემოგლობინს (Hb) სისხლის წითელ უჯრედებში და ქმნის ოქსიჰემოგლობინს (HbO2), შემდეგ კი ტრანსპორტირებს მას სხეულის ყველა ნაწილში. ქსოვილის უჯრედების ნაწილი მიდის.

ისხლის ჟანგბადის გაჯერება (SO2)  არის ოქსიჰემოგლობინის მოცულობის პროცენტი, რომელიც უკავშირდება სისხლში ჟანგბადს ჰემოგლობინის საერთო მოცულობასთან (Hb), რომელიც შეიძლება იყოს შეკრული, ანუ სისხლში ჟანგბადის კონცენტრაცია. . ეს არის რესპირატორული ციკლის პარამეტრის მნიშვნელოვანი ფიზიოლოგია. ფუნქციონალური ჟანგბადის გაჯერება არის HbO2 კონცენტრაციის შეფარდება HbO2 + Hb კონცენტრაციასთან, რომელიც განსხვავდება ჟანგბადისმიერი ჰემოგლობინის პროცენტული მაჩვენებლისგან. ამიტომ, არტერიული ჟანგბადის გაჯერებაზე დაკვირვება (SaO2) შეუძლია შეაფასოს ფილტვების ჟანგბადი და ჰემოგლობინის ჟანგბადის ტარების უნარი. ადამიანის არტერიული სისხლის ნორმალური ჟანგბადის გაჯერება 98%, ხოლო ვენური სისხლი 75%.

(Hb აღნიშნავს ჰემოგლობინს, ჰემოგლობინს, შემოკლებით Hb)

გაზომვის მეთოდები

მრავალი კლინიკური დაავადება გამოიწვევს ჟანგბადის ნაკლებობას, რაც პირდაპირ აისახება უჯრედების ნორმალურ მეტაბოლიზმზე და სერიოზულად ემუქრება ადამიანის სიცოცხლეს. ამიტომ კლინიკური გადარჩენისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია არტერიული სისხლის ჟანგბადის კონცენტრაციის რეალურ დროში კონტროლი.

სისხლის ჟანგბადის გაჯერების გაზომვის ტრადიციული მეთოდია ჯერ ადამიანის ორგანიზმიდან სისხლის შეგროვება და შემდეგ ელექტროქიმიური ანალიზისთვის სისხლის გაზების ანალიზატორის გამოყენება სისხლის ჟანგბადის PO2 სისხლში ჟანგბადის გაჯერების გაანგარიშების მიზნით. ეს მეთოდი მძიმეა და მისი მუდმივი მონიტორინგი შეუძლებელია.

ამჟამინდელი გაზომვის მეთოდია თითის ყდის ფოტოელექტრული სენსორის გამოყენება . გაზომვისას საჭიროა მხოლოდ სენსორის დადება ადამიანის თითზე, გამოიყენეთ თითი, როგორც გამჭვირვალე კონტეინერი ჰემოგლობინისთვის და გამოიყენეთ წითელი შუქი ტალღის სიგრძით 660 ნმ და ახლო ინფრაწითელი შუქი, ტალღის სიგრძით 940 ნმ. შეიყვანეთ სინათლის წყარო და გაზომეთ ქსოვილის ფენის საშუალებით სინათლის გადაცემის ინტენსივობა ჰემოგლობინის კონცენტრაციისა და სისხლში ჟანგბადის გაჯერების გამოსათვლელად. ამ ინსტრუმენტს შეუძლია აჩვენოს ადამიანის სისხლში ჟანგბადის გაჯერება, რაც უზრუნველყოფს კლინიკის უწყვეტი არაინვაზიური სისხლით ჟანგბადის გაზომვას.

საცნობარო მნიშვნელობა და მნიშვნელობა

ზოგადად ითვლება, რომ SpO2  ჩვეულებრივ არ უნდა იყოს 94% -ზე ნაკლები, ხოლო 94% -ზე ნაკლებია ჟანგბადის არასაკმარისი მიწოდება. ზოგი მკვლევარი ადგენს SpO2 <90% ჰიპოქსემიის სტანდარტს და თვლის, რომ როდესაც SpO2 70% -ზე მეტია, სიზუსტემ შეიძლება მიაღწიოს% 2% -ს, ხოლო როდესაც SpO2 70% -ზე დაბალია, შეიძლება იყოს შეცდომები. კლინიკურ პრაქტიკაში ჩვენ შევადარეთ რამდენიმე პაციენტის SpO2 მნიშვნელობა არტერიული სისხლის ჟანგბადის გაჯერების მნიშვნელობასთან. ჩვენ გვჯერა, რომ SpO2 კითხვა  შეიძლება ასახავდეს პაციენტის სუნთქვის ფუნქციას და ასახავდეს არტერიული სისხლის ჟანგბადის  გარკვეულწილად. გულმკერდის ოპერაციის შემდეგ, გარდა ცალკეული შემთხვევებისა, როდესაც კლინიკური სიმპტომები და მნიშვნელობები არ ემთხვევა, საჭიროა სისხლში გაზის ანალიზი. პულსის ოქსიმეტრიის მონიტორინგის რუტინული გამოყენება უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან ინდიკატორებს დაავადების ცვლილებების კლინიკური დაკვირვებისთვის, პაციენტებისათვის განმეორებითი სისხლის აღების თავიდან ასაცილებლად და ექთნების დატვირთვის შემცირებისთვის. კლინიკურად, ეს ზოგადად 90% -ზე მეტია. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს სხვადასხვა განყოფილებებში.