ბიზნეს იდეების შეფასება , კონსულტაციები 577 235 400

ბიზნეს იდეების შეფასება , კონსულტაციები 577 235 400

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

●  თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
საგრანტო განაცხადების შევსება
საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
მარკეტინგული კვლევების ჩატარება
● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება

ბიზნესის შეფასების პირველი კრიტერიუმია მომგებიანობა

ბიზნესის შეფასების პირველი პარამეტრი, პირველი კრიტერიუმი არის ბიზნესის მოგების მოცულობა, ანუ ბიზნესის მომგებიანობა. ბიზნესების კატალოგს რომ აკეთებდეთ, მათ დაალაგებდით მოგების მოცულობის მიხედვით.

ბიზნესის შეფასების მეორე კრიტერიუმია მისი საწყისი ღირებულება

ეჭვი არ გვეპარება, მოგეწონებათ მილაირიანი ბიზნესი, მაგრამ შეწვდებით  მის ღირებულებას ?

ბიზნესის სირთულე 

კომერციული საწარმო ასევე ხასიათდება არამატერიალური ხარჯებით, რაც აუცილებელია მისი წარმატებით დაწყებისა და განვითარებისათვის (ცოდნა, ტექნოლოგია, ნოუ-ჰაუ და ა.შ.). აქედან გამომდინარე, მესამე კრიტერიუმია ბიზნესის წამოწყებისა  და წარმართვის სირთულე.
ეს შეფასება ასევე მნიშვნელოვანია საქმიანობის ტიპების გასაანალიზებლად და კითხვაზე პასუხის გასაცემად, რომელი ბიზნესია დღეს  ქვეყანაში ყველაზე მომგებიანი.
რთული ბიზნესები უფრო მოგებიანია, მაგრამ იმიტომ რომ რთულია.

ნაცადი ბიზნესი და კონკურენციის დონე

ნაცადი ბიზნესი, ნიშნავს , რომ იგი ათვისებულია, იქ უკვე არიან დაფუძნებული საწარმოები.
თუ აშკარა უპირატესობები არ გაქვთ  უკვე ნაცად ბიზნესში შესვლა რთული იქნება.
თუ ბიზნესს ჯერ კიდევ არა აქვს ბაზარი სრულად ათვისებული, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მას ამ ბიზნესში მყოფი, უფრო გამოცდილი ფირემები უფრო იოლად იათვისებენ
ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ცადოთ. უბრალოდ, რისკები სწორად უნდა შეაფასოთ

ბიზნესის სიახლე

ახალ იდეას, ახალ ბიზნესს თავისი უპირატესობი აქვს, მაგრამ აქვს მინუსებიც. აქაც უნდა შეფასდეს რისკები.
საწყისი ხარჯები, სირთულე და რისკის დონე ქმნის გარკვეულ ზღვარს მეწარმეებისთვის, რომ შევიდნენ არჩეულ კომერციულ არეალში.

სხვა 

ინდივიდუალური მეწარმის ან იურიდიული პირის დარეგისტრირებამდეც უნდა იფიქროთ იმაზე, თუ რომელი საგადასახადო სისტემა აირჩიოთ. კომპანიისთვის საგადასახადო ტვირთი და სხვადასხვა ანგარიშის წარდგენის სირთულე თუ სიმარტივე დამოკიდებულია ამაზე. ბიზნესის წამოწყებისას უმჯობესია ყველა დოკუმენტაცია მისცეთ. მაგალითად, უმჯობესია გამოიყენოთ კარგი რეპუტაციის მქონე საიმედო კომპანიების მომსახურება

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები