ბიზნეს გეგმის მომზადებაში დახმარება 577 235 400

ბიზნეს გეგმის მომზადებაში დახმარება 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
საგრანტო განაცხადების შევსება
საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
მარკეტინგული კვლევების ჩატარება
● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაცბიზნეს გეგემბის მომზადებაში დახმარებაიო და საინფორმაციო თანხლება

რისთვის იწერება ბიზნეს გეგმა – ბიზნეს გეგმის მომზადებაში დახმარება ამ შეკითხვით იწყება

წესით, ბიზნეს-გეგმას , უპირველესად ამზადებენ საკუთარი ბიზნესის სწორად გასააზრებლად და დასაგეგმად.

სამწუხაროდ, ამგვარი მიზნით ბიზნეს – გეგმის მომზადება ჩვენში იშვიათია.
ჩვენში, ბიზნეს-გეგმებს უკვეთავენ:
—  ან გრანტის მისაღებად
—  ან კრედიტის ასაღებად

გრანტსა თუ კრედიტს მიიღებთ, მაგრამ  შეკვეცილი ბიზნეს გეგმით სარგებლობა ძალიან, ძალიან ცუდია .
მიზეზები ბევრია , მათ შორის :
—  სხვისთვის წარსადგენი ბიზნეს გეგმა არასდროს არ არის დეტალებით სავსე – ყოველთვის ხდება რაღაცის მიჩქმალვა ან „მიფუჩეჩება“. არც ერთ დონორს, არა აქვს საშუალება ბოლომდე, დეტალებში გაიაზროს თქვენი ბიზნესი , იგი ბუნებრივია, ძირითადად ეყრდნობა სტატისტიკურ მონაცემებს.
ამგვარ ბიზნეს გეგმას ხშირად თვით ბიზნესის შემკვეთიც შეყავს შეცდომაში, უჩენს არასწორ მოლოდინებს.

რით განსხვავდება სხვისთვის და საკუთარი თავისთვის მომზადებული ბიზნეს გეგმები ?

საკუთარი თავისთვის, საკუთრივ ბიზნესის გასამართად დაწერილი ბიზნეს გეგმა,
ბევრად ვრცელი დოკუმენტია და სრულად წარმოაჩენს ბიზნესის , როგორც დადებით, ასევე უარყოფილ მხარეებს.
თუ , ბიზნეს-გეგმის სხვისთვის წერისას მიილტვით წარმოაჩინოთ თქვენი ბიზნესი
ოპტიმისტურ ჭრილში, ყურადღება მის დადებით ასპექტებზე გაამახვილოთ.

საკუთრივ თქვენთვის მომზადებულ ბიზნეს გეგმაში, პირიქით ბიზნესის უარყოფითი მხარეები და რისკებია პირველ პლანზე.იგი, არ შემოიფარგლება მხოლოდ უშუალოდ ბიზნესით და ახდენს რეალური ბიზნეს-გარემოს ანალიზს. განსხვავებების ახსნა შორს წაგვიყვანს. აღვნიშნავთ მხოლოდ განსხვავება ძალიან დიდია , შრომის მოცულობაც და მომზადების ფასიც მკვეთრად განსხვავებულია.

კერძო ინვესტორისთვის დაწერილი ბიზნეს გეგმა  სხვანაირად იწერება ?

კერძო ინვესტორისათვის წარსადგენი ბიზნეს გეგმა განსაკუთრებით ყურადღებით მზადდება. იგი ისეთივეა, როგორც საკუთარი თავისთვის , საკუთარი სარგებლობისთვის მომზადებული.
გახსოვდეთ, კერძო ინვესტორი ძალიან დეტალურად განიხილავს თქვენს გეგმას, გადაამოწმებს ყველა დეტალს და ფულსაც ეტაპობრივად მოგცემთ. ამიტომ , ასეთ გეგმაში ცალკე რუბრიკებად უნდა გამოიყოს ინვესტირების და სამუშაოთა შესრულების კონტროლის თავები.

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები