ბიზნეს გეგმა საშუამავლო ფირმისათვის 577 235 400

მანანა!
ეს განათავსეთ შემდეგი სათაურებით, სხვადასხვა ბლოგებზე:

ბიზნეს გეგმა საშუამავლო ფირმებისათვის,

ბიზნეს გეგმა დელივერი ფირმებისათვის,
ბიზნეს გეგმა სანტექნიკური დელივერისათვის
მზა სანტექნიკური საშუამავლო ფირმები
მზა სანტექნიკური საშუამავლო ფირმა
მზა დელივერი ფირმა
სანტექნიკის მზა ფირმა
სანტექნიკის საშუამავლო ფირმა პოდ კლიუჩ
ბეზნეს გეგმები – ყველაზე მომგებიანი ბიზნესებისათვის  მინიმალური საწყისი თანხით

და კიდევ რა ანალოგებსაც მოიფიქრებთ.
უნდა დაიდოს ყველა ბლოგზე სასურველია სათაურები განსხვავებული

 

 

 

 

ბიზნეს გეგმა საშუამავლო ფირმისათვის   577 235 400  ,  სკაიპი-  medgeo.net  ,  ელფოსტა Caumednet@gmail.com

საშუამავლო ბიზნესი ყველაზე მომგებიანად ითვლება

ექსპერტები  ,  ყველაზე მომგებიან მიმართულებათ შორის  ,  რომლებსაც მინიმალური დანახარჯი აქვთ – მიიჩნევენ შუამავლობას.

ეს საქმიანობა უპირველეს ყოვლისა ,  ეფექტურია მათთვის ,  ვისაც სურს დამატებითი შემოსავალი მიიღოს ძირითადი სამუშაოს დატოვების გარეშე. თანდათან კი ,  ბიზნესი
იმდენად შეიძლება გაიზარდოს ,  რომ საშუალება გექნებათ ძირითადი სამუშაოდანაც გამონთავისუფლდეთ.

ამ ბიზნესის არსი იმაში მდგომარეობს ,  რომ თქვენ მომხმარებელი მიგყავთ კონტრაქტორთან და მიიღებთ გარკვეულ თანხას ამისთვის.

განვიხილოთ საშუამავლო სამსახურის იდეა ბიზნეს იდეა სანტექნიკური მომსახურებების მაგალითზე.

სანტექნიკური მომსახურებები დიდ ქალაქებში ყველაზე  მოთხოვნად სერვისად ითვლება.

თქვენ ინტერნეტის მეშვეობით კრებთ სანტექნიკოსებსა და სანტექნიკის ფირმებს
და მათ თავაზობთ კონკრეტული კლიენტის მიყვანისათვის გადაგიხადოთ გარკვეული თანხა.

ამის შემდეგ  ,  თქვენ იწყებთ კლიენტების მოზიდვას სხვადასხვა მეთოდებით. სანტექნიკოსს არა აქვს საშუალება ჩაუღრმავდეს კლიენტის მოზიდვის მეთოდებს  და პროცესი მართოს. ეს ცალკე სფეროა და მას ურჩევნია თავისი სპეციალობის ფარგლებში დარჩეს.
თქვენ სპეცილიზდებით კლიენტების მოზიდვის სფეროში  და უზიდავთ მას კლიენტებს.

ბიზნეს გეგემბის მომზადებაში დახმარება

პრობლემები და ჩვენი მომსახურებები

საშუამავლო  ფირმების დაგეგმვა და აწყობა ,  ცოდნას  ,  გამოცდილებასა და დიდი
ინფორმაციის ფლობას მოითხოვს.

ჩვენ გთავაზობთ :
1. საშუამავლო ფირმების ბიზნეს გეგმის მომზადებას . ამგვარი გეგმა უპირველეს  ყოვლისა გჭირდებათ თქვენ ,  რათა ბიზნესი მომგებიანად დაგეგმოთ. ამასთან ჩვენი გეგმა გამოგადგებათ საგრანტო და საკრედიტო პროექტებში მონაწილეობისას.
2. ხშირ შემთხვევებში ,  ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ მზა  ,  უკვე მთლიანად ან ნაწილობრივ აწყობილი საშუამავლო ფირმები

ჩვენი სხვა სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400  ,  სკაიპი-  medgeo.net  ,  ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები  ,  ინვესტიციები  ,  სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

ტეგები: საშუამავლო ფირმები , პოდ კლიუჩ“ , აწყობილიუ სანტექნიკური ფირმა , აწყობილი საშუამავლო ფირმა , სანტექნიკური ფირმა , პოდ კლიუჩ“ ,
შუამავლობა ,  შუამავლის , საშუამავლო , შუამავალს