მეფრინველეობის პროდუქტების შენახვა / ბიზნეს გეგმა 577 235 400

მეფრინველეობის პროდუქტები და შენახვის მეთოდები

ფრინველის წარმოება-აწარმოებს დიეტურ პროდუქტებს, რომლებიც შეიცავს ადამიანის კვებისათვის აუცილებელ ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტებს.

დიეტური კვერცხის რეალიზაცია ხდება ჩასახვიდან 5 დღის განმავლობაში.
კვერცხი შეიცავს ვიტამინებს, ამინომჟავებს, ნახშირწყლებს და მინერალებს. ქათმის კვერცხი შეიცავს დაახლოებით 76% წყალს და 24% მშრალ ნივთიერებას. მშრალი ნივთიერება შედგება ცხიმებისაგან – 12%, ნახშირწყლები – 1, ცილა – 12-13% და 1% -ზე ნაკლები არაორგანული ნივთიერებები. ადამიანის სხეულის მიერ კვერცხის ნივთიერებების ათვისება 98% -ს შეადგენს.

ფრინველის კვერცხებიდან მზადდება: კვერცხის ფხვნილი, მელანჟი (კვერცხის გულისა და ცილის ნარევი,რომელიც დაფასოვებულია ტარაში(კონტეინერებში). მელანჟს ძირითადად იყენებენ პურის საცხობ წარმოებაში, საკონდიტრო ნაწარმის, ნამცხვრების და სხვა პროდუქტების წარმოებაში.

ფრინველის ხორცისგან დამზადებული პროდუქციის ასორტიმენტი მრავალფეროვანია: შემწვარი და მოხარშული წიწილები, შებოლილი იხვი და ბატი, კოტლეტი და ძეხვი, ქათამი, კონსერვირებული ხორცი – ქათამი, იხვი, ინდაური საკუთარ წვენში, წიწილა ჟელეში, ქათმისხორცის პაშტეტი, პაშტეტი ბატის ღვიძლისგან და ა.შ.

როდესაც ფრინველის გადამუშავება ხდება, ასევე მიიღება ბუმბული და კალამი, რომლებიც წარმოადგენს ნედლეულს საბნების, ბალიშების,  ხელოვნური ყვავილების და ა.შ. წარმოებისათვის.

ფრინველის გადამუშავების დროს მიღებული ქვეპროდუქტები (სისხლი, ნაწლავები, ფეხები, თავი და ა.შ.) გამოიყენება მშრალი ცხოველის საკვების წარმოებაში.

ფრინველის ნაკელი ღირებულია, როგორც ორგანული სასუქი და ფართოდ გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში.

კვერცხის დამუშავება და შენახვა. ქათმის კვერცხის წარმოებისას დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს მის ხარისხს. საკვები კვერცხის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკურ პირობებს. საკვები კვერცხები იყოფა დიეტუ
რ კვერცხებად, რომლებიც ინახება 7 დღეზე ნაკლები დროით და სასადილო, რომელთაც აქვთ უფრო მეტი შენახვის  ვადა.

სასაქონლე კვერცის პირველ ოპერაციად ითვლება სორტირება. გულდასმით არჩევენ კვერცხებს  ჭურვის მთლიანობის დარღვევით, რომლებსაც იყენებენ საცხობსა და საკონდიტრო მრეწველობაში ან კვერცხის ფხვნილის დასამზადებლად.

დახარისხებისას კვერცხი იყოფა პირველ და მეორე კატეგორიებად კვერცხის წონისა და ზომის მიხედვით: პირველ კატეგორიაში შედის დიეტური კვერცხები რანაკლებ  54 გრ მასით და სუფრის კვერცხები წონით 48 გრ; მეორე კატეგორიაში – დიეტური კვერცხები მასით 44 გრ და სუფრის კვერცხი – არა ნაკლებ43 გრ.

სორტირების შედეგად ამორჩეული დაბინძურებულ ჭურვებიანი კვერცხები ირეცხება კვერცხის სარეცხ მანქანებში აან დიდი ზომის ანდიდი მოცულობის აბაზანებში,ირეცხება სუფთა გამდინარე წყლით და აშრობენ თაროებზე(სტელაჟებზე). შემდეგ კვერცხები ინიშნება(ექვემდებარება მარკირებას) და იფუთება სპეციალურ ჭურჭელში.

კვერცხის ტრანსპორტირება ხდება სპეციალური ფურგონებით ან სარკინიგზო ტრანსპორტით.

სასაქონლე კვერცხის ხანგრძლივი დროით შენახვის მრავალი გზა არსებობს, რომელთაგან მთავარია შემდეგი:

  1. ახალიკვერცხისშენახვამშრალდაგრილოთახში 8-10 ° C ტემპერატურაზე. ასეთოთახშიტენიანობაუნდაიყოს 60-80%.

ახალი კვერცხის შენახვის ვადაა 4-დან 6 თვემდე. ამ დროის განმავლობაში კარგავს მასის 10-15% -ს.

  1. კვერცხისსაპოხიზეთი, ღორისქონი, სელისზეთიდასხვ. ამცხიმებისთხელიფენა, რომელიცფარავსკვერცხისგარსსდაფორებს, იცავსმათარამხოლოდგამოშრობისგან, არამედმიკრობებისადაფორმებისშიგნითმოხვედრისგან. ამმეთოდითკვერცხებსინახავენ 8 თვემდეწონისდაკლებით 0.61%.
  2. შენახვათხევადიმინისხსნარში. კვერცხსინახავენ 9-10 თვემდე, გემოვნებისდაკარგვისგარეშე. შენახვისდროსწონისდაკლებაარაღემატება 1% -ს. კვერცხისახალიპარტიისშენახვისასყოველთვისუნდა მომზადდესახალიხსნარი.
  3. შენახვაკირის ხსნარში. კირის ხსნარი მიიღება 100 ლიტრ წყალში 50 კგსუფთაკირისგახსნით. დაკირულიკვერცხები, ახლებთანშედარებით, ოდნავცვლისმათთვისებებს, ღებულობენ  გარკვეულგემოსსაკვებადგამოყენების დროს.
  4. კვერცხისშენახვამაცივრებში. მაცივარშიშენახვისასაუცილებელიათანაბარიტემპერატურისშენარჩუნება –0,5 – დან + 2,2 ° C– მდე. ჰაერისტენიანობაუნდაიყოს 80-90% –ში, რომდაიცვასკვერცხებიჭარბიგამოშრობისგან. ჰაერიასევესუფთაუნდაიყოსდაცულიკარგივენტილაციისსაშუალებით. კვერცხებიადვილადაღიქვამენსხვადასხვასუნს, ამიტომოთახიუნდაიყოსსისუფთავე დასუფთაჰაერი. ასევეაკრძალულიააქსხვაპროდუქტების, განსაკუთრებითსუნიანის, შენახვა. კვერცხისმაცივრიდანგამოღებისასპირველადისინი გადააქვთოთახში + 6-7 ° C ტემპერატურაზე, თანდათანობითიგაგრილებისშემდეგმათიმოხმარებაშესაძლებელი ხდება
  5. კვერცხისშენახვანახშირორჟანგისგარემოში. ნახშირორჟანგშიკვერცხებიინახებამაცივარში 7 თვისგანმავლობაში, ისინისაერთოდარკარგავენახალიკვერცხისგემოს, მაგრამცილისპარკიმცირდება. ამგზითშენახვისთვისარჩევენ ახალ მხოლოდ სუფთა კვერცხებს.
  6. კვერცხისსითბურიდამუშავებამოკლევადიანი (5 წმ) მდუღარეწყალში ჩადებით.

ჩამოთვლილი გარდა, ამჟამად გამოიყენება კვერცხის შენახვის სხვა მეთოდები.

ფრინველის დაკვლა . გალიებში ან კონტეინერებში კარგად ნაკვები ბროილერები ხვდებიან  სასაკლაოზე ან ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოში. ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო იღებს ფრინველებს ადრე შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით ფერმებიდან, რომლებიც დაცული არიან ინფექციური დაავადებებისგან .

ფრინველის ტრანსპორტირების პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს 4–5 საათს, დაკვლის წინ საჭიროა ბროილერების სპეციალური დამუშავება, თუ ფრინველი ექვემდებარება ნახევრად გამოშიგვნას. თუ ფრინველის გადამუშავება ხდება სრული გამოშიგვნით, მაშინ სპეციალური დამუშავების ჩატარება ხოცვის წინ სავალდებულო  არ არის.

ფრინველის დაკვლას აწარმოებენ  რამდენიმე მეთოდით, ყველაზე ხშირად წარმოების პირობებში, გამოიყენება შიდა და გარე მეთოდები

. შინაგანი მეთოდი: მაკრატელი წვეტიანი ბოლოებით იდება პირის ღრუში და იჭრება სისხლძარღვები ენის ზემოთ სასის უკანა ნაწილში,

გარე მეთოდი: ყურის ბიბილოს ქვემოთ დანის მკვეთრი დაბოლოებით ხდება 1,5-2 სმ-იანი ჭრილი  ჭრილობა უნდა იყოს არაუმეტეს 1,5 სმ.  უსისხლო გვამებს ამუშავებენ ცხელი წყლით ბუმბულის უკეთ მოსაცილებლად.  დამუშავების შემდეგ, გვამებს  აგზავნიან გამოშიგვნაზე.

ქათმების ნახევრად გაამოშიგვნა ხორციელდება პირველადი დამუშავების კონტეინერებზე ან ხელით გამოშიგვნის კონტეინერზე.

ხორცის შენახვის წესები. ქათმის ხორცი უნდა იყოს ახალი, ნორმალური ფერის, არ უნდა ჰქონდეს ცუდი სუნი.

ქათმის ხორცს ხანგრძლივი შენახვის მიზნით აგრილებენ და ყინავენ. გაგრილება ხდება ფერმენტატიული და მიკრობიოლოგირუი პროცესების გაანვითერების შესაჩერებლად.

გაგრილება შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად, თუ კუნთების შიგნით ტემპერატურა არ აღემატება 4გრადუსს. გაგრილება ხდება სამაცივრე კაამერებში ურიკებზე 6 დან 8 საათამზე. მზა პროდუქტს აგრილებენ და ალაგებენ ყუთებში (მათ შორის მანძილი 5 სმ).

უფრო ეფექტურ მეთოდათ შეიძლება ჩაითვალოს ხორცის გაგრილება ყინულოვან წყალში (წყლის ტემტერატურაა -0.5    -1 გრადუსამდე) 30 წუთიდან 2 საათამდე წყლის ჩამოდინების დრო 15-20 წუთი.

გაგრილებისათვის შეიძლება იქნეს გამოყენებული სპეციალური აბაზანები

ის ქათმის ხორცი, რომელიც განკუთვნილია ხანგრძლივი შენახვისათვის, გაგრილების შემდეგ ყინავენ.ხორცი იყინება ყინულის კაამერებში -12 გრაადუსიდან -26 გრაადუსამდე საშუაალოდ 18 საათიდან 72 საათამდე.

გაყინვის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ფრინველის წონაზე და ტემპერატურაზე  . გაყინვა დასრულებულად ითვლება, თუ პროცესის ბოლოს გულმკერდის კუნთის სისქეში ტემპერატურაა – 6 ° C. ბოლო წლებში იყენებენ საყინულეებს, სადაც გაყინვის ხანგრძლივობა მცირდება 2.5-4.5 საათამდე, რაც აუმჯობესებს გაყინული ხორცის ხარისხს. გაყინვის სხვა მეთოდებიც არსებობს, მაგრამ ისინი ჯერ კიდევ არ არის გავრცელებული.

ნაკელის  გამოყენება. ძირითადი პროდუქტების – კვერცხისა და ხორცის გარდა, ადამიანები ასევე იყენებენ ფრინველის ისეთ პროდუქტს, როგორიცაა ნაკელი. ერთი ქათამიდან ყოველწლიურად მიიღება დაახლოებით 60 კგ ნაკელი, 1 ათასი წიწილისაგან-1 ტონა ნაკელი

დიდ მეფრინველეობის ფერმებში ხდება ნაკელის  გამოშრობა, რაც იძლევა მისი დიდი ხნის შენახვისა და უფრო ეფექტურად გამოყენების საშუალებას. მცირე მეურნეობებში ნაკელს იყენებენ სასუქისთვის. ფრინველის ნაკელი შეიცავს: წყალს -70-75%, მშრალ ნივთიერებას -25-30, აზოტს -1,63 და ფოსფორს – 1,54%,