საჭმლის გამოძახების ცენტრი – მაღალმომგებიანი ბიზნესი

საჭმლის გამოძახების ცენტრი / იყიდება სისტემა

საჭმლის გამოძახების ცენტრი / იყიდება სისტემა

 საჭმლების გამოძახების ცენტრი  ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია, რომელსაც შედარებით მცირე საწყისი კაპიტალი ჭირდება

ადვილი დასანახია, რომ საჭმლის გამოძახების სერვისზე დიდი მოთხოვნაა.
ისიც იოლი შესამჩნევია, რომ  საჭმლის მიწოდების სერვისები სწრაფად მატულობს, იზრდება მათ შორის კონკურენცია.
კონკურენცია იზრდება სამზარეულოებს შორისაც.
საჭმლის მიტანის სერვისის ანალოგიური ეტაპები გაირეს სხვა დიდმა ქალაქებმაც და
მრავალი ქოლ-ცენტრები შეიქმნა.

საჭმლის გამოზახების ცენტრი იყიდება 577 235 400

როგორ მუშაობს საჭმლის გამოძახების ცენტრი

ცენტრის მუშაობის სქემა ასეთია:

1. დებთ შეთანხმებას სამზარეულოებთან  (რესტორნები, სახინკლეები) , რომ ყოველი გაგზავნილი კლიენტიდან გარკვეული თანხა გადაგიხადოთ.
თუკი თქვენ არ გსურთ თვითონ შემოიკრიბოთ სკუტერები და მხოლოდ შეკვეთების ორგანიზებით შემოიფარგლებით, უნდა შეარჩიოთ ისეთი სამზარეულოები, რომლებიც თვითონ გაუკეთებენ სკუტერებს ორგანიზებას.
2. იზიდავთ კლიენტებს სხვადასხვა საშუალებებით, მმათ შორის- ინტერნეტით
3. პასუხობთ კლიენტების ზარებს, სასურველია 24 საათის განმავლობაში და
მიღებულ შეკვეთებს გადასცემთ სამზარეულოებს

რა ჯდება ამ ბიზნესის აწყობა და რამდენია სავარაუდო შემოსავალი ?

თავდაპირველი ხარჯები მოიცავს:
თანხა მოიცავს:
— სისტემის შეძენას
— კომპიუტერის შეძენას
— კურსებს და ტრენინგებს

თვიური შემოსავალი დამოკიდებულია თავდაპირველად შეძენილი  სისტემის ღირებულებაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია, თუკი ოჯახის რამდენიმე წევრი ჩაენაცვლებით ერთმანეთს და კომპიუტერულ სისტემასთან მუშაობას კარგად აითვისებთ.

რას გთავაზობენ ჩვენი პარტნიორები ?

1. სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენთან პოტენციური კლიენტების ზარების შემოსვლას. ეს არის სპეციალური სატელეფონო-კომპიუტერული სისტემა.
ჩვენი აზრით, საჭმლის გამოძახების ცენტრის შექმნისას ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. კლიენტია მთავარი და იგი უზრუნველყოფს კლიენტების შემოდინებას.
2. თქვენი კადრის, სავარაუდოდ ოჯახის წევრის ტრენირებას ამ სისტემასთან სამუშაოდ, რისთვისაც მას კომპიუტერი დაჭირდება.
3. სისტემა უკვე მუშაობს რამდენიმე ცენტრში და რეალურ შედეგებს იძლევა
4. სისტემა შეგიძლიათ ან შეიძინოთ ან იქირაოთ

ვისთვისაა მომგებიანი საჭმლის გამოძახების ცენტრის შექმნა?

1. საჭმლის გამოძახების ცენტრის შექმნა მომგებიანია მცირე საოჯახო ბიზნესისათვის, როცა ოჯახის წევრებს შეუძლიათ ჩაანაცვლონ ერთმანეთი და
ზარებს უპასუხონ ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში
2.სასურველია ოჯახის ერთი წევრი მაინც მომხმარებლის დონეზე ერკვეოდეს კომპიტერში3. დიდი უპირატესობაა , რომ თუკი ინტერნეტი გაქვთ, არა აქვს მნიშვნელობა ტერიტორიულად სად იმყოფებით. სოფლად ბევრი, ტექნიკასი გარკვეული ოჯახი გადასახლდა და ეს მათთვის შეიძლება სერიოზულ შემოსავლად იქცეს.

 

 ჩვენი სხვა სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

თეზაურუსი :

საჭმლის გამოძახების ცენტრის, საჭმლის გამოძახების ცენტრს,საჭმლის გამოძახების ცენტრი,საჭმლის გამოძახების ცენტრის,საჭმლის გამოძახების ცენტრს,საჭმლის გამოძახების ცენტრი,საჭმლის გამოძახების ქოლ-ცენტრის,საჭმლის გამოძახების ქოლ-ცენტრს,საჭმლის გამოძახების ქოლ-ცენტრი,საჭმლის გამოძახების ქოლ-ცენტრის,საჭმლის გამოძახების ქოლ-ცენტრს,საჭმლის გამოძახების ქოლ-ცენტრი,ბიზნესი მაქსიმალური მოგებით,მაქსიმალურად მომგებიანი ბიზნესი,ყველაზე მომგებიანი ბიზნესი,ბიზნესი დიდი მოგებით,მომგებიანი ბიზნესი,ბიზნესი მინიმალური საწყისი თანხით, ბიზნესი მცირე საწყისი თანხით,მაქსიმალური მოგება მინიმალური დანახარჯით, მაქსიმალური მოგების მინიმალური დანახარჯით,საჭმლის, საჭმლის, საჭმელი,ქოლ-ცენტრის,ქოლ ცენტრს,ქოლ-ცენტრი,გამოძახების ცენტრის,გამოძახების ცენტრს, გამოძახების ცენტრის,