Category Archives: ინოვაციაური

ინოვაცია

ბოლო რამდენიმე საუკუნეში კაცობრიობა არნახული პროგრესის მოწმე გახდა. თუ წინარე ისტორიულეპოქებში ათასწლეულთა მანძილზე ადამიანთა უამრავი თაობა ისე იცვლებოდა, რომ მათიმატერიალური კეთილდღეობა, სულიერება და დოვლათის წარმოების წესი ფაქტობრივად უცვლელიიყო, ამჟამად ადამიანთა ერთი თაობის სიცოცხლის განმავლობაში მიღწეული სიახლეები ხშირადყველაზე გაბედულ ფანტასტთა პროგნოზებსაც კი აღემატება. ასეთი თავბრუდამხვევი ტემპების მთავარი „დამნაშავე“ კი მეცნიერების განვითარების შედეგად მიღებული ახალი ცოდნის სამეურნეო გამოყენებაა. პროგრესი განსაკუთრებით საგრძნობი გახდა XX საუკუნის მეორე ნახევარში, როდესაც მეცნიერება ბიზნესის შემადგენელ ნაწილად იქცა, ხოლო ცოდნამ უშუალოდ წარმოებაში ფუნქციონირებადი ინტელექტუალური რესურსის ფორმა მიიღო. ამ თვალსაზრისით იგი უკვე წარმოების ერთ-ერთ პრიორიტეტული ფაქტორია, არა მარტო წმინდა თეორიული გაგებით, არამედ რეალურადაც, ბუღალტრული აღრიცხვის

Read More

ინოვაციური

ინოვაციები და განვითარების პროცესი ენრიკე სანჩესი ახალი პროდუქტიც განვითარების უფროსია, ფართო სამომხმარებლო პროდუქციის კომპანიაში: „ ჩვენ გვინდა ხელი შევუწყოთ სამომხმარებლო განვითარებას და ინოვაცეას – ახალი იდეების განვითარებას. ჩვენი კომპანია არის საკმაოდ ფართო, თუმცა ჩვენ ბიუროკრატიის თავიდან აცილება გვინდა, ნელი გადაწყვეტილებების მიღებით.“ ჩვენ გვინდა ხელი შევუწყოთ ორპორატიულ საწარმოს და თვით მეწარმეობას, სადაც დასაქმებულები განავითარებენ სამეწარმეო აქტივობებს

Read More

რა არის ინოვაცია? “ინოვაცია” – ალბათ ამ სიტყვის გაგონებისას უამრავი ტექნოლოგიური მიღწევა, სხვადასხვა განმარტება ან, თუნდაც, ნათურა გახსენდებათ. მართალია, არ არსებობს ინოვაციის დადგენილი განმარტება, მაგრამ შევეცდები ნათლად გადმოვცე მისი არსი და შინაარსი. ინოვაცია არის მნიშვნელოვანი დადებითი ცვლილება პროდუქტის შეთავაზებაში, მომსახურებაში, ბიზნეს მოდელსა და მოქმედებაში. მარტივად, ინოვაცია არის რაიმე სიახლის, ან უკვე არსებულის ახლებურად გაკეთება. ეს

Read More

ახალშემონაღები (სიახლე) როგორც საინოვაციო მენეჯმენტის ობიექტი

ახალშემონაღები (სიახლე) როგორც საინოვაციო მენეჯმენტის ობიექტი ამონარიდი ძალიან კარგი წიგნიდან : გ.შუბლაძე,    ბ.მღებრიშვილი,    ფ.წოწკოლაური . მენეჯმენტის  საფუძვლები .საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის მიერ რეკომენდებულია სახელმძღვანელოდ უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის. გამომცემლობა «უნივერსალი».თბილისი 2008 საქართველოს მეცნიერული და საქმიანი წრეებისთვის მენეჯმენტთან შედარებით უფრო ახალი ცნებაა საინოვაციო მენეჯმენტი. ყოფილ საბჭოთა კავშირში და სხვა სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში ყოველივე ახლის დანერგვა ხორციელდებოდა აქტიური

Read More

კონკურენტუნარიანობა და ინოვაციური აქტიურობა

კონკურენტუნარიანობა და ინოვაციური აქტიურობა ქართული ბიზნესის განვითარების დაჩქარებისათვის სათანადო ცოდნაა საჭირო. ჩვენ ვაგრძელებთ ამონარიდების გამოქვეყნებას, კარგი ქართული სახელმძღვანელოებიდან, რომელთა გაცნობა სასურველია ყველა პრისათვის, ვინც ბიზნესს ეჭიდება. ამჟამად გთავაზობთ ამონარიდს ძალიან საჭირო სახელმძღვანელოდან: გიორგი შუბლაძე,მანანა ნანიტაშვილი. ბიზნესის საფუძვლები.სახელმძღვანელო.საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის მიერ რეკომენდებულია სახელმძღვანელოდ უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.   საქონლის კონკურენტუნარიანობა არის მომხმარე- ბელთა მიერ საქონლის აღიარების

Read More